• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

Tham quan nhà máy

Thăm nhà máy sản xuất máy móc của Ban xi măng Amulite Trung Quốc

Factory tour (4)

Factory tour (41)

Factory tour (5)

Factory tour (19)

Factory tour (41)

Factory tour (7)

Factory tour (3)

Factory tour (1)

Factory tour (27)

Factory tour (31)

Factory tour (21)

Factory tour (217)

Factory tour (6)

Factory tour (17)

Factory tour (75)

Factory tour (89)

Factory tour (41)

Factory tour (16)

Một phần của Hình ảnh Triển lãm Chia sẻ

Factory tour (28)

Factory tour (27)

Factory tour (29)

Factory tour (10)

Factory tour (21)

Factory tour (22)